Test Becka

Ocena dotyczy ostatniej doby.
W każdym punkcie na arkuszu odpowiedzi należy zakreślić tylko jedną odpowiedź.